StocksM&T Bank CorporationMTB

MTB

M&T Bank Corporation

134.46 0.50 (0.37%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
134.29
B
134.66

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó134.46
Trong Ngày132.09 - 135.84
Trong 52 Tuần88.20 - 167.98
Khối lượng Trung bình (3 tháng)887.14K
Lợi nhuận trong 1 năm25.63%
Beta1.1524
Vốn hóa thị trường17.31B
Hệ số P/E10.34
Doanh thu5.91B
EPS13.0074
Cổ tức (Lợi suất)4.1 (3.05%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành René F. Jones, MBA, CPA
Nhân viên 17,076

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của M&T Bank Corporation decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 30.16% đến 1.35B. Tài sản ròng increased tính đến 1.95% đến 16.02B và EPS decreased từ 13.75 đến 9.94.
MTB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
25.24%
Biên Hoạt động
41.43%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.18%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
370.45M
468.91M
447.25M
458.07M