StocksM&T Bank CorporationMTB

MTB

M&T Bank Corporation

176.32 1.48 (0.85%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
176.15
B
176.93

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó176.32
Trong Ngày 172.99 - 179.01
Trong 52 Tuần 141.24 - 193.20
Khối lượng Trung bình (3 tháng)970.82K
Lợi nhuận trong 1 năm15.49%
Beta1.1362
Vốn hóa thị trường30.97B
Hệ số P/E16.38
Doanh thu6.71B
EPS10.765
Cổ tức (Lợi suất)4.1 (2.33%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/2022160.00170.00180.00190.00200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành René F. Jones, MBA, CPA
Nhân viên 17,569

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của M&T Bank Corporation decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 37.96% đến 1.86B. Tài sản ròng increased tính đến 11.74% đến 17.90B và EPS increased từ 9.94 đến 13.80.
MTB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
26.39%
Biên Hoạt động
27.82%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.80%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
475.96M
457.97M
362.17M
217.52M