StocksMatch Group, IncMTCH

MTCH

Match Group, Inc

69.69 -1.40 (-1.97%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
69.56
B
69.73

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó69.69
Trong Ngày 67.74 - 70.84
Trong 52 Tuần 67.20 - 181.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.33M
Lợi nhuận trong 1 năm-56.83%
Beta1.0906
Vốn hóa thị trường22.4B
Hệ số P/E87.72
Doanh thu3.11B
EPS0.8943
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/01/202230/03/202210/06/202270.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Broadcasting
Tổng Giám đốc Điều hành Sharmistha Dubey
Nhân viên 2,540

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Match Group, Inc decreased tính đến 0.92% và có tổng là 798.63M. Thu nhập ròng increased tính đến 207.16% đến 180.61M. Tài sản ròng decreased tính đến 103.44% đến -121.77M và EPS increased từ -0.60 đến 0.60.
MTCH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
68.58%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.37%
Biên Hoạt động
27.94%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.04%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
707.76M
801.84M
806.07M
798.63M
Lợi nhuận Gộp
504.36M
544.45M
547.71M
539.21M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
209.91M
220.59M
231.92M
207.82M
Thu nhập Ròng
140.02M
130.9M
-168.54M
180.61M