Stocks-MU-Micron Technology, Inc.

MU Micron Technology, Inc.

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Micron Technology, Inc. giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
94.45B
Phạm vi trong ngày
83.82
-
85.47
Phạm vi 52 tuần
52.69
-
89.89
Khối lượng (3 tháng)
13.93M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-13.62
Doanh thu
16.18B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
96.43

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
53
Trung bình
Ngành 
Trung bình 55 
67
Môi trường
56
Xã hội
42
Quản trị