Stocks-NAVI-Navient Corp

NAVI Navient Corp

16.13 -0.24 (-1.49%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.38
Trong Ngày 16.01 - 16.22
Trong 52 Tuần 12.43 - 22.54
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.66M
Lợi nhuận trong 1 năm-18.52%
Beta1.3186
Vốn hóa thị trường2.22B
Hệ số P/E4.6
Doanh thu3.5B
EPS3.5643
Cổ tức (Lợi suất)0.64 (3.97%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/06/202229/08/202208/11/202213.0014.0015.0016.0017.0018.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Finance Or Rental Or Leasing
Tổng Giám đốc Điều hành Jack Remondi
Nhân viên 6,195

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Navient Corp decreased tính đến 6.47% và có tổng là 3.46B. Thu nhập ròng increased tính đến 74.03% đến 717.00M. Tài sản ròng increased tính đến 6.58% đến 2.61B và EPS increased từ 2.11 đến 4.18.
NAVI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
82.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.00%
Biên Hoạt động
71.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.62%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
797M
751M
841M
990M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-11M
255M
180M
105M