Stocks-NBIX-Neurocrine Biosciences Inc

NBIX Neurocrine Biosciences Inc

132.30 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Neurocrine Biosciences Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
13B
Phạm vi trong ngày
131.51
-
134.51
Phạm vi 52 tuần
88.87
-
143.07
Khối lượng (3 tháng)
785.22K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
54.53
Doanh thu
1.89B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
145.86

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
56
Cao
Ngành 
Trung bình 45 
49
Môi trường
55
Xã hội
59
Quản trị

Mọi người cũng đã mua