StocksNibe Industrier AB Ser. BNIBEB.ST

NIBEB.ST

Nibe Industrier AB Ser. B

84.34 3.64 (4.51%)
Giá cung cấp bởi Xignite, Bằng SEK Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
84.34
B
84.56

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó80.70
Trong Ngày 81.03 - 84.80
Trong 52 Tuần 68.66 - 138.38
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.01M
Lợi nhuận trong 1 năm-7.22%
Beta1.1505
Vốn hóa thị trường164.27B
Hệ số P/E48.77
Doanh thu32.75B
EPS1.6607
Cổ tức (Lợi suất)1.3 (1.54%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electronics Or Appliances
Tổng Giám đốc Điều hành Gerteric Lindquist, MBA
Nhân viên 20,583

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Nibe Industrier AB Ser. B increased tính đến 13.58% và có tổng là 30.83B. Thu nhập ròng increased tính đến 15.57% đến 3.38B. Tài sản ròng increased tính đến 22.10% đến 21.66B và EPS decreased từ 5.69 đến 1.65.
NIBEB.ST- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.61%
Biên Hoạt động
12.67%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.19%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
7.79B
7.82B
8.39B
8.75B
Lợi nhuận Gộp
2.62B
2.63B
2.73B
2.58B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.11B
1.14B
966M
934M
Thu nhập Ròng
912M
911M
910M
680M