Stocks-NSC-Norfolk Southern Corp

NSC Norfolk Southern Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Norfolk Southern Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
57.56B
Phạm vi trong ngày
253.32
-
255.63
Phạm vi 52 tuần
183.09
-
255.63
Khối lượng (3 tháng)
1.34M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
31.72
Doanh thu
12.16B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
246.79

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 54