Stocks-NSP-Insperity Inc

NSP Insperity Inc

118.78 0.39 (0.33%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó118.78
Trong Ngày 111.82 - 119.14
Trong 52 Tuần 82.54 - 121.61
Khối lượng Trung bình (3 tháng)201.01K
Lợi nhuận trong 1 năm4.28%
Beta1.287
Vốn hóa thị trường4.51B
Hệ số P/E30.43
Doanh thu5.74B
EPS3.9028
Cổ tức (Lợi suất)2.01 (1.69%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202290.0095.00100.00105.00110.00115.00120.00125.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Personnel Services
Tổng Giám đốc Điều hành Paul J. Sarvadi
Nhân viên 3,600

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Insperity Inc increased tính đến 16.00% và có tổng là 4.97B. Thu nhập ròng decreased tính đến 9.88% đến 123.87M. Tài sản ròng decreased tính đến 104.02% đến -1.77M và EPS decreased từ 3.54 đến 3.18.
NSP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.67%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.03%
Biên Hoạt động
3.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
42.21%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.29B
1.58B
1.43B
1.44B
Lợi nhuận Gộp
159.79M
275.59M
229.77M
234.47M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
14.68M
98.4M
48.35M
52.63M
Thu nhập Ròng
9.58M
69.84M
33.6M
37.67M