Stocks-NTAP-NetApp Inc

NTAP NetApp Inc

66.43 -1.64 (-2.41%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó66.43
Trong Ngày 65.82 - 67.16
Trong 52 Tuần 60.44 - 96.64
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.63M
Lợi nhuận trong 1 năm-24.73%
Beta1.0162
Vốn hóa thị trường14.44B
Hệ số P/E10.06
Doanh thu6.56B
EPS6.6008
Cổ tức (Lợi suất)2 (3.01%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/202262.5065.0067.5070.0072.5075.0077.5080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Computer Peripherals
Tổng Giám đốc Điều hành George Kurian, MBA
Nhân viên 12,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/4/2022: Doanh thu của NetApp Inc increased tính đến 9.99% và có tổng là 6.32B. Thu nhập ròng increased tính đến 28.36% đến 937.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 838.00M và EPS decreased từ N/A đến 4.09.
NTAP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
65.29%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.73%
Biên Hoạt động
18.44%
Lợi nhuận trên Đầu tư
31.83%
01/22
04/22
07/22
10/22
Tổng Doanh thu
1.61B
1.68B
1.59B
1.66B
Lợi nhuận Gộp
1.07B
1.09B
1.04B
1.08B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
327M
302M
276M
298M
Thu nhập Ròng
252M
259M
214M
750M