Stocks-NUS-Nu Skin Enterprises Inc

NUS Nu Skin Enterprises Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Nu Skin Enterprises Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
869.6M
Phạm vi trong ngày
17.30
-
17.74
Phạm vi 52 tuần
15.99
-
45.45
Khối lượng (3 tháng)
623.62K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
15.02
Doanh thu
2B

Tin tức mới nhất về Nu Skin Enterprises Inc

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
21.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
44
Thấp
Ngành 
Trung bình 59 
41
Môi trường
47
Xã hội
44
Quản trị