Stocks-NVS-Novartis ADR

NVS Novartis ADR

91.47 0.73 (0.81%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó90.74
Trong Ngày 91.01 - 91.88
Trong 52 Tuần 73.97 - 94.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.29M
Lợi nhuận trong 1 năm13.47%
Beta0.566
Vốn hóa thị trường200.01B
Hệ số P/E9.27
Doanh thu51.08B
EPS9.7854
Cổ tức (Lợi suất)2.1614 (2.36%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/06/202208/09/202217/11/202275.0077.5080.0082.5085.0087.5090.0092.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Vasant Narasimhan, MD
Nhân viên 104,323

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Novartis ADR increased tính đến 5.47% và có tổng là 51.63B. Thu nhập ròng increased tính đến 195.82% đến 24.02B. Tài sản ròng increased tính đến 19.69% đến 67.82B và EPS increased từ 3.54 đến 10.63.
NVS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
69.89%
Biên Lợi nhuận Ròng
24.48%
Biên Hoạt động
23.91%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.08%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
13.23B
12.53B
12.82B
12.54B
Lợi nhuận Gộp
9.25B
8.68B
9.06B
8.74B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.87B
2.95B
3.26B
3.21B
Thu nhập Ròng
16.31B
2.22B
1.7B
1.58B