Stocks-NVTKL.L-NOVATEK OAO

NVTKL.L NOVATEK OAO

1.3925 0 (0%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư