StocksNatwest Group PLCNWG.L

NWG.L

Natwest Group PLC

231.85 -0.90 (-0.39%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
231.85
B
232.65

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó231.85
Trong Ngày 229.75 - 236.44
Trong 52 Tuần 196.69 - 283.94
Khối lượng Trung bình (3 tháng)14.8M
Lợi nhuận trong 1 năm-2.89%
Beta0.122
Vốn hóa thị trường22.4B
Hệ số P/E7.87
Doanh thu13.98B
EPS0.2949
Cổ tức (Lợi suất)0.25 (10.78%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Major Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Alison Marie Rose-Slade
Nhân viên 57,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Natwest Group PLC decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 484.79% đến 3.04B. Tài sản ròng increased tính đến 7.67% đến 41.80B và EPS increased từ -0.06 đến 25.30.
NWG.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
10.38%
Biên Hoạt động
30.97%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.51%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
744M
401M
859M
966M