StocksNewell Brands Inc.NWL

NWL

Newell Brands Inc.

23.85 0.17 (0.72%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
23.82
B
23.89

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó23.85
Trong Ngày23.41 - 23.84
Trong 52 Tuần20.34 - 30.06
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.86M
Lợi nhuận trong 1 năm-1.45%
Beta1.1202
Vốn hóa thị trường10.15B
Hệ số P/E16.91
Doanh thu10.47B
EPS1.41
Cổ tức (Lợi suất)0.92 (3.86%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.703/08/202115/10/202128/12/202121.0022.0023.0024.0025.0026.0027.0028.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Industrial Conglomerates
Tổng Giám đốc Điều hành Ravichandra K. Saligram, MBA
Nhân viên 31,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Newell Brands Inc. decreased tính đến 3.40% và có tổng là 9.39B. Thu nhập ròng decreased tính đến 513.76% đến -770.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 21.94% đến 3.90B và EPS decreased từ 0.25 đến -1.82.
NWL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
31.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
-12.22%
Biên Hoạt động
10.28%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-13.26%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.69B
2.29B
2.71B
2.79B
Lợi nhuận Gộp
882M
733M
886M
849M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
279M
199M
349M
288M
Thu nhập Ròng
127M
89M
197M
190M