StocksNews CorpNWSA

NWSA

News Corp

15.58 0.26 (1.70%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
15.55
B
15.60

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó15.58
Trong Ngày 15.03 - 15.73
Trong 52 Tuần 14.94 - 26.32
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.18M
Lợi nhuận trong 1 năm-39.59%
Beta0.9879
Vốn hóa thị trường9.24B
Hệ số P/E18.79
Doanh thu10.2B
EPS0.8397
Cổ tức (Lợi suất)0.2 (1.28%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/01/202230/03/202210/06/202216.0018.0020.0022.0024.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Publishing Newspapers
Tổng Giám đốc Điều hành Robert James Thomson
Nhân viên 24,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của News Corp decreased tính đến 8.28% và có tổng là 2.49B. Thu nhập ròng decreased tính đến 60.31% đến 104.00M. Tài sản ròng increased tính đến 0.74% đến 9.42B và EPS decreased từ 0.40 đến 0.14.
NWSA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
43.81%
Biên Lợi nhuận Ròng
-6.97%
Biên Hoạt động
8.76%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-5.82%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.49B
2.5B
2.72B
2.49B
Lợi nhuận Gộp
1.03B
1.09B
1.27B
1.07B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
34M
245M
418M
189M
Thu nhập Ròng
-15M
267M
262M
104M