Stocks-NXI.PA-Nexity SA

NXI.PA Nexity SA

23.92 0.06 (0.25%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó23.92
Trong Ngày 23.40 - 23.86
Trong 52 Tuần 16.77 - 42.08
Khối lượng Trung bình (3 tháng)181.79K
Lợi nhuận trong 1 năm-37.69%
Beta0.1799
Vốn hóa thị trường1.32B
Hệ số P/E13.71
Doanh thu4.17B
EPS1.7378
Cổ tức (Lợi suất)2.5 (10.45%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/06/202230/08/202210/11/202220.0022.0024.0026.0028.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Development
Tổng Giám đốc Điều hành Alain Dinin
Nhân viên 8,296

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Nexity SA decreased tính đến 0.96% và có tổng là 4.47B. Thu nhập ròng increased tính đến 170.81% đến 336.50M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.84 đến N/A.
NXI.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.21%
Biên Hoạt động
7.42%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.72%
09/11
12/11
09/12
12/12
Tổng Doanh thu
0
0
645.6M
980.18M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
0
Thu nhập Ròng
0
0
N/A
N/A