StocksNXP SemiconductorsNXPI

NXPI

NXP Semiconductors

176.45 -8.25 (-4.47%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
176.30
B
176.69

NXPI Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký