Stocks-O-Realty Income Corp

O Realty Income Corp

52.76 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Realty Income Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
38.19B
Phạm vi trong ngày
52.18
-
53.17
Phạm vi 52 tuần
44.96
-
67.24
Khối lượng (3 tháng)
7.57M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
40.07
Doanh thu
3.89B

Tin tức mới nhất về Realty Income Corp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
63.88

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
71
Môi trường
61
Xã hội
38
Quản trị

Mọi người cũng đã mua