StocksThe ODP CorporationODP

ODP

The ODP Corporation

40.75 0.20 (0.49%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
40.68
B
40.78

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó40.75
Trong Ngày 39.51 - 41.66
Trong 52 Tuần 34.55 - 51.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)404.71K
Lợi nhuận trong 1 năm-1.83%
Beta1.321
Vốn hóa thị trường2B
Hệ số P/E29.82
Doanh thu8.69B
EPS-4.1548
Cổ tức (Lợi suất)0.75 (1.84%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/12/202118/02/202202/05/202237.5040.0042.5045.0047.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Gerry P. Smith
Nhân viên 26,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của The ODP Corporation increased tính đến 6.66% và có tổng là 2.18B. Thu nhập ròng increased tính đến 71.88% đến 55.00M. Tài sản ròng increased tính đến 3.76% đến 1.49B và EPS increased từ -5.26 đến 1.14.
ODP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
21.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.95%
Biên Hoạt động
3.47%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.97%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.29B
2.18B
2.04B
2.18B
Lợi nhuận Gộp
472M
504M
432M
484M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
44M
122M
47M
88M
Thu nhập Ròng
-88M
73M
32M
55M