Stocks-OHLA.MC-OHL

OHLA.MC OHL

0.5560 0.0240 (4.51%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư
0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
329.48M
Phạm vi trong ngày
0.5297
-
0.5572
Phạm vi 52 tuần
0.3814
-
1.0051
Khối lượng (3 tháng)
2.45M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.6
Doanh thu
2.79B
Thảo luận Hàng đầu

Giới thiệu về OHL

Obrascón Huarte Lain SA tham gia hoạt động xây dựng và nhượng quyền hạ tầng hành chính.
22.7K
Nhân viên
EU
Trụ sở
2017
Thành lập
Jose Antonio Fernandez Gallar
CEO
Show More

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
54
Trung bình
Ngành 
Trung bình 54 
69
Môi trường
63
Xã hội
38
Quản trị

Mọi người cũng đã mua