StocksO-I Glass IncOI

OI

O-I Glass Inc

13.15 0.27 (2.10%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
13.12
B
13.17

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó13.15
Trong Ngày12.72 - 13.65
Trong 52 Tuần10.63 - 19.43
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.1M
Lợi nhuận trong 1 năm4.11%
Beta1.493
Vốn hóa thị trường2.02B
Hệ số P/E27.79
Doanh thu6.27B
EPS0.4634
Cổ tức (Lợi suất)0.15 (1.14%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/202211.0012.0013.0014.0015.0016.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Containers Or Packaging
Tổng Giám đốc Điều hành Andres Alberto Lopez
Nhân viên 25,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của O-I Glass Inc decreased tính đến 8.97% và có tổng là 6.09B. Thu nhập ròng increased tính đến 169.66% đến 264.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 28.90% đến 401.00M và EPS increased từ -2.58 đến 1.57.
OI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.03%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.73%
Biên Hoạt động
8.99%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.90%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.5B
1.5B
1.66B
1.61B
Lợi nhuận Gộp
242M
235M
306M
302M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
117M
118M
171M
175M
Thu nhập Ròng
-25M
-91M
123M
84M