StocksOkta IncOKTA

OKTA

Okta Inc

59.49 -0.28 (-0.47%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
59.38
B
59.58

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó59.49
Trong Ngày 57.01 - 59.90
Trong 52 Tuần 52.70 - 271.76
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.96M
Lợi nhuận trong 1 năm-74.37%
Beta1.0713
Vốn hóa thị trường9.45B
Hệ số P/E
Doanh thu1.6B
EPS-5.8925
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202208/07/202216/09/202260.0080.00100.00120.00140.00160.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Todd McKinnon
Nhân viên 5,030

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Okta Inc increased tính đến 55.63% và có tổng là 1.30B. Thu nhập ròng decreased tính đến 218.55% đến -848.41M. Tài sản ròng increased tính đến 753.24% đến 5.92B và EPS decreased từ -2.09 đến -5.73.
OKTA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
68.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
-41.41%
Biên Hoạt động
-52.53%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-25.52%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
350.68M
383.02M
414.94M
451.81M
Lợi nhuận Gộp
241.01M
284.72M
284.24M
314.11M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-188.5M
-204.42M
-239.23M
-208.06M
Thu nhập Ròng
-221.31M
-241.19M
-242.71M
-210.47M