StocksOllie's Bargain Outlet Holdings IncOLLI

OLLI

Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc

60.40 -0.81 (-1.32%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
60.40
B
60.55

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó61.21
Trong Ngày 59.85 - 61.29
Trong 52 Tuần 37.64 - 94.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.64M
Lợi nhuận trong 1 năm-34.03%
Beta0.9811
Vốn hóa thị trường3.83B
Hệ số P/E34.28
Doanh thu1.71B
EPS1.7877
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/202240.0045.0050.0055.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Department Stores
Tổng Giám đốc Điều hành John W. Swygert
Nhân viên 9,900

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc decreased tính đến 3.09% và có tổng là 1.75B. Thu nhập ròng decreased tính đến 35.12% đến 157.46M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 3.68 đến N/A.
OLLI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.03%
Biên Hoạt động
9.39%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.84%
07/21
10/21
01/22
04/22
Tổng Doanh thu
415.88M
383.49M
501.14M
406.67M
Lợi nhuận Gộp
158.37M
147.6M
177.79M
136.08M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
48.25M
33.56M
N/A
19.81M
Thu nhập Ròng
34.32M
23.19M
44.73M
12.52M