StocksOmnicom Group IncOMC

OMC

Omnicom Group Inc

75.49 0.01 (0.02%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
75.49
B
75.68

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó75.48
Trong Ngày75.19 - 76.27
Trong 52 Tuần61.62 - 86.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.91M
Lợi nhuận trong 1 năm14.88%
Beta0.9373
Vốn hóa thị trường16.04B
Hệ số P/E11.75
Doanh thu14.19B
EPS6.4244
Cổ tức (Lợi suất)2.8 (3.71%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202126/10/202106/01/202267.5070.0072.5075.0077.5080.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Advertising Or Marketing Services
Tổng Giám đốc Điều hành John D. Wren
Nhân viên 64,100

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Omnicom Group Inc decreased tính đến 11.92% và có tổng là 13.17B. Thu nhập ròng decreased tính đến 28.91% đến 1.02B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 3.79B và EPS decreased từ 6.06 đến 4.37.
OMC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.98%
Biên Hoạt động
14.76%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.46%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
3.76B
3.43B
3.57B
3.44B
Lợi nhuận Gộp
671.3M
537M
621.1M
636.6M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
569.9M
465.4M
517.9M
541.6M
Thu nhập Ròng
428.5M
306M
371.6M
380.1M