StocksOwens & Minor IncOMI

OMI

Owens & Minor Inc

33.37 0.40 (1.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
33.33
B
33.43

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó33.37
Trong Ngày 32.06 - 34.10
Trong 52 Tuần 28.89 - 48.85
Khối lượng Trung bình (3 tháng)789.39K
Lợi nhuận trong 1 năm-19.86%
Beta0.7352
Vốn hóa thị trường2.54B
Hệ số P/E13.25
Doanh thu9.87B
EPS2.5193
Cổ tức (Lợi suất)0.01 (0.03%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/01/202224/03/202206/06/202230.0035.0040.0045.0050.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Medical Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Edward A. Pesicka, MBA, CPA
Nhân viên 17,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Owens & Minor Inc decreased tính đến 2.44% và có tổng là 2.41B. Thu nhập ròng decreased tính đến 6.42% đến 39.28M. Tài sản ròng increased tính đến 0.97% đến 947.62M và EPS decreased từ 0.55 đến 0.52.
OMI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.07%
Biên Hoạt động
3.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.02%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
2.49B
2.5B
2.47B
2.41B
Lợi nhuận Gộp
400.07M
328.84M
341.57M
373.45M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
105.97M
66.38M
73.95M
93.71M
Thu nhập Ròng
65.9M
44.13M
41.98M
39.28M