Stocks-OR.PA-LOreal SA

OR.PA LOreal SA

442.60 4.60 (1.05%)
Giao dịch

LOreal SA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
236.88B
Phạm vi trong ngày
435.15
-
443.18
Phạm vi 52 tuần
329.55
-
443.18
Khối lượng (3 tháng)
329.21K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
40.52
Doanh thu
40.47B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

8
T2
BÁO CÁO
Báo cáo thu nhập LOreal SA Q3 2023 dự kiến sẽ được công bố sau giờ thị trường đóng cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
450.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
67
Rất cao
Ngành 
Trung bình 59 
68
Môi trường
70
Xã hội
64
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua