StocksOrangeORA.PA

ORA.PA

Orange

11.61 0.04 (0.35%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Giao dịch
S
11.61
B
11.63

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó11.57
Trong Ngày 11.59 - 11.65
Trong 52 Tuần 8.92 - 11.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)8.21M
Lợi nhuận trong 1 năm10.26%
Beta0.0372
Vốn hóa thị trường30.79B
Hệ số P/E131.46
Doanh thu42.52B
EPS0.0881
Cổ tức (Lợi suất)0.7 (6.02%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.710/12/202118/02/202204/05/20229.009.5010.0010.5011.0011.5012.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Major Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Christel Heydemann
Nhân viên 150,711

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Orange increased tính đến 0.60% và có tổng là 42.52B. Thu nhập ròng decreased tính đến 83.79% đến 778.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.71 đến N/A.
ORA.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
14.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.02%
Biên Hoạt động
8.63%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.19%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
41.38B
42.24B
42.27B
42.52B
Lợi nhuận Gộp
8.73B
14.56B
8.4B
13.07B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
4.54B
12.86B
5.07B
11.22B
Thu nhập Ròng
1.87B
3.23B
4.8B
778M