StocksOrangeORA.PA

ORA.PA

Orange

10.20 -0.16 (-1.56%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
10.20
B
10.23

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó10.36
Trong Ngày10.13 - 10.34
Trong 52 Tuần8.62 - 11.66
Khối lượng Trung bình (3 tháng)8.16M
Lợi nhuận trong 1 năm-12.07%
Beta0.0114
Vốn hóa Thị trường27.5B
Hệ số P/E5.7
Doanh thu42.27B
EPS1.8142
Cổ tức (Lợi suất)0.9 (8.84%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Major Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Stéphane Richard
Nhân viên 150,711

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019: Doanh thu của Orange increased tính đến 2.07% và có tổng là 42.24B. Thu nhập ròng increased tính đến 72.98% đến 3.23B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.62 đến N/A.
ORA.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
17.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.26%
Biên Hoạt động
12.79%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.36%
2016
2017
2018
2019
Tổng Doanh thu
40.92B
41.1B
41.38B
42.24B
Lợi nhuận Gộp
9.09B
9.2B
8.73B
14.56B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
4.96B
5.14B
4.54B
12.86B
Thu nhập Ròng
827M
1.85B
1.87B
3.23B