StocksOrmat Technologies Inc.ORA.US

ORA.US

Ormat Technologies Inc.

70.99 1.39 (2.00%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
70.99
B
71.19

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó69.60
Trong Ngày69.66 - 71.52
Trong 52 Tuần53.36 - 128.38
Khối lượng Trung bình (3 tháng)451.84K
Lợi nhuận trong 1 năm15.75%
Beta0.8438
Vốn hóa thị trường3.9B
Hệ số P/E49.37
Doanh thu679.58M
EPS1.4099
Cổ tức (Lợi suất)0.46 (0.65%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/02/202129/04/202108/07/202170.0080.0090.00100.00110.00120.00130.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Alternative Power Generation
Tổng Giám đốc Điều hành Doron Blachar, MBA, CPA
Nhân viên 1,402

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Ormat Technologies Inc. decreased tính đến 5.46% và có tổng là 705.34M. Thu nhập ròng increased tính đến 8.83% đến 101.81M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 1.95B và EPS decreased từ N/A đến 1.65.
ORA.US- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.45%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.17%
Biên Hoạt động
27.47%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.37%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
174.9M
158.95M
179.38M
166.35M
Lợi nhuận Gộp
65.39M
54.03M
75.04M
73.65M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
48.08M
34.14M
54.11M
49.89M
Thu nhập Ròng
25.27M
23.1M
23.53M
17.83M