Stocks-ORCL-Oracle Corporation

ORCL Oracle Corporation

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Oracle Corporation giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
320.63B
Phạm vi trong ngày
115.56
-
117.13
Phạm vi 52 tuần
81.93
-
127.27
Khối lượng (3 tháng)
9.18M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
32.26
Doanh thu
51.63B

Tin tức mới nhất về Oracle Corporation

Xem tất cả
Bài viết đã Ghim
Cloud Tech Stocks
Dynatrace unlocks AI-driven compliance & protection with Runecast acquisition. 👉 On the eve of its annual perform customer conference, $DT (Dynatrace Inc) announced the definitive acquisition of Runecast, an AI-powered security and compliance solutions provider, including Cloud Security Posture Management.... Xem thêm Dịch
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

7
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Sau khi thị trường đóng cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
121.33

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
40
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 50 
78
Môi trường
52
Xã hội
26
Quản trị

Mọi người cũng đã mua