Stocks-ORLY-O'Reilly Automotive Inc

ORLY O'Reilly Automotive Inc

852.56 -3.41 (-0.40%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó852.56
Trong Ngày 849.72 - 859.53
Trong 52 Tuần 562.29 - 859.53
Khối lượng Trung bình (3 tháng)482.6K
Lợi nhuận trong 1 năm32.35%
Beta0.8279
Vốn hóa thị trường53.56B
Hệ số P/E26.13
Doanh thu14.06B
EPS32.76
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/06/202229/08/202208/11/2022600.00650.00700.00750.00800.00850.00900.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Gregory D. Johnson
Nhân viên 83,636

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của O'Reilly Automotive Inc increased tính đến 14.85% và có tổng là 13.33B. Thu nhập ròng increased tính đến 23.53% đến 2.16B. Tài sản ròng decreased tính đến 147.36% đến -66.42M và EPS increased từ 23.53 đến 31.10.
ORLY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
51.66%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.31%
Biên Hoạt động
20.97%
Lợi nhuận trên Đầu tư
31.73%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.29B
3.3B
3.67B
3.8B
Lợi nhuận Gộp
1.73B
1.71B
1.88B
1.93B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
669.53M
798.55M
804.19M
Thu nhập Ròng
518.97M
481.88M
576.76M
585.44M