StocksOrion Oyj Class BORNBV.HE

ORNBV.HE

Orion Oyj Class B

43.10 0.89 (2.11%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
42.97
B
43.13
Hàng đầu