Stocks-ORNBV.HE-Orion Oyj Class B

ORNBV.HE Orion Oyj Class B

42.74 0 (0%)
Giao dịch

Orion Oyj Class B giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
6.03B
Phạm vi trong ngày
42.26
-
43.23
Phạm vi 52 tuần
32.75
-
47.22
Khối lượng (3 tháng)
246.87K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
34.76
Doanh thu
1.16B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
62
Rất cao
Ngành 
Trung bình 45 
61
Môi trường
67
Xã hội
58
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh