Stocks-OSK-Oshkosh Corp

OSK Oshkosh Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Oshkosh Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
7.32B
Phạm vi trong ngày
110.66
-
112.66
Phạm vi 52 tuần
71.98
-
115.36
Khối lượng (3 tháng)
473.8K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
12.33
Doanh thu
9.66B

Tin tức mới nhất về Oshkosh Corp

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
123.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 51 
53
Môi trường
51
Xã hội
53
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua