StocksOn the BeachOTB.L

OTB.L

On the Beach

101.71 -4.79 (-4.50%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
101.71
B
102.49

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó106.50
Trong Ngày 101.31 - 106.10
Trong 52 Tuần 101.31 - 398.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)848.4K
Lợi nhuận trong 1 năm-69.20%
Beta0.1871
Vốn hóa thị trường179.21M
Hệ số P/E24.58
Doanh thu69.7M
EPS-0.111
Cổ tức (Lợi suất)0.033 (3.24%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202204/05/202214/07/2022150.00200.00250.00300.00350.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Services
Tổng Giám đốc Điều hành Simon Matthew Cooper
Nhân viên 500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của On the Beach decreased tính đến 37.09% và có tổng là 21.20M. Thu nhập ròng increased tính đến 22.16% đến -30.20M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.64% đến 149.90M và EPS increased từ -0.28 đến -0.19.
OTB.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
54.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
-40.86%
Biên Hoạt động
-28.98%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.78%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
104.1M
140.4M
33.7M
21.2M
Lợi nhuận Gộp
84.9M
82.2M
4.6M
2.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
22.8M
-39.6M
-34.2M
Thu nhập Ròng
21.5M
15.7M
-38.8M
-30.2M