Stocks-OXY-Occidental Petroleum Corp

OXY Occidental Petroleum Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Occidental Petroleum Corp giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
50.43B
Phạm vi trong ngày
57.15
-
58.25
Phạm vi 52 tuần
55.04
-
67.55
Khối lượng (3 tháng)
9.7M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
12.59
Doanh thu
29.3B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

14
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Sau khi thị trường đóng cửa
7
T3
Không hưởng cổ tức
Nắm giữ trước 00:00 để ước tính. $0.22 cổ tức
15
T4
Chi Trả Cổ Tức
Chi trả ước tính: $0.22 mỗi cổ phiếu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
69.09

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
62
Rất cao
Ngành 
Trung bình 53 
60
Môi trường
64
Xã hội
61
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh