StocksPenske Automotive Group IncPAG

PAG

Penske Automotive Group Inc

106.00 0.75 (0.71%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
105.63
B
106.03

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó106.00
Trong Ngày 102.66 - 106.91
Trong 52 Tuần 72.98 - 123.29
Khối lượng Trung bình (3 tháng)362.6K
Lợi nhuận trong 1 năm42.33%
Beta1.302
Vốn hóa thị trường8.04B
Hệ số P/E6.09
Doanh thu26.76B
EPS17.4119
Cổ tức (Lợi suất)1.62 (1.53%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/01/202222/03/202202/06/202295.00100.00105.00110.00115.00120.00125.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Roger S. Penske, Sr.
Nhân viên 25,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Penske Automotive Group Inc increased tính đến 10.79% và có tổng là 6.98B. Thu nhập ròng increased tính đến 18.43% đến 369.50M. Tài sản ròng increased tính đến 1.69% đến 4.16B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
PAG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.82%
Biên Hoạt động
5.75%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.43%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
6.99B
6.5B
6.3B
6.98B
Lợi nhuận Gộp
1.15B
1.14B
1.15B
1.2B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
402.7M
377.8M
356.3M
402M
Thu nhập Ròng
340.3M
353.6M
312M
369.5M