Stocks-PARRO.PA-Parrot SA

PARRO.PA Parrot SA

5.370 0.210 (4.07%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó5.370
Trong Ngày 5.192 - 5.392
Trong 52 Tuần 3.152 - 5.745
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.29K
Lợi nhuận trong 1 năm52.61%
Beta-0.2848
Vốn hóa thị trường165.64M
Hệ số P/E
Doanh thu60.53M
EPS-0.4379
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202204/11/202218/01/20233.7504.0004.2504.5004.7505.0005.2505.500
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Henri Seydoux Fornier de Clausonne
Nhân viên 440

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Parrot SA decreased tính đến 5.24% và có tổng là 54.30M. Thu nhập ròng increased tính đến 95.05% đến -1.90M. Tài sản ròng increased tính đến 0.80% đến 100.30M và EPS increased từ -1.27 đến -0.06.
PARRO.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
75.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
-52.82%
Biên Hoạt động
-44.78%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-31.43%
06/15
09/15
12/15
03/16
Tổng Doanh thu
69.2M
77.89M
108.2M
33.1M
Lợi nhuận Gộp
34.6M
35.94M
50.4M
4.1M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-1.9M
1.6M
24M
-40.3M
Thu nhập Ròng
-4.7M
6.54M
4.6M
-40.1M