Stocks-PAT.DE-PATRIZIA AG

PAT.DE PATRIZIA AG

7.27 0 (0%)
Giao dịch

PATRIZIA AG giá

-9.69% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
628M
Phạm vi trong ngày
7.13
-
7.67
Phạm vi 52 tuần
6.72
-
12.08
Khối lượng (3 tháng)
79.72K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-269.12
Doanh thu
326.1M
Thảo luận Hàng đầu
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q4 2023 của $PAT.DE (PATRIZIA AG) dự kiến sẽ được phát hành
28
T2
Báo cáo
Q4, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
Thông báo cho tôi
PAT.DE
PAT.DE
PATRIZIA AG
7.27
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
$PAT.DE (PATRIZIA AG) Q4 2023 earnings report is expected to be released Dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q3 2023 của $PAT.DE (PATRIZIA AG) dự kiến sẽ được phát hành
13
T11
Báo cáo
Q3, 2023 báo cáo thu nhập dự kiến
PAT.DE
PAT.DE
PATRIZIA AG
7.27
0
(0%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
$PAT.DE (PATRIZIA AG) Q3 2023 earnings report is expected to be released Dịch
undefined logo
PAT.DE
PATRIZIA AG
7.27
0 (0.00%)
Giao dịch
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
$PAT.DE (PATRIZIA AG) Q3 2023 earnings report is expected to be released Dịch
undefined logo
PAT.DE
PATRIZIA AG
7.27
0 (0.00%)
Giao dịch

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 52 
42
Môi trường
48
Xã hội
55
Quản trị

Mọi người cũng đã mua