Stocks-PAY.L-PayPoint PLC

PAY.L PayPoint PLC

507.24 0 (0%)
Giao dịch

PayPoint PLC giá

-0.59% Tuần qua
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7
Vốn hóa thị trường
369.96M
Phạm vi trong ngày
492.76
-
510.23
Phạm vi 52 tuần
368.95
-
578.13
Khối lượng (3 tháng)
217.12K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
11.82
Doanh thu
218.84M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
47
Thấp
Ngành 
Trung bình 47 
49
Môi trường
50
Xã hội
44
Quản trị

Mọi người cũng đã mua