Stocks-PAYC-Paycom Software Inc

PAYC Paycom Software Inc

339.87 -6.35 (-1.83%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó339.87
Trong Ngày 331.88 - 342.14
Trong 52 Tuần 255.54 - 441.70
Khối lượng Trung bình (3 tháng)386.72K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.61%
Beta1.5055
Vốn hóa thị trường20.4B
Hệ số P/E79.01
Doanh thu1.29B
EPS4.3015
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/2022275.00300.00325.00350.00375.00400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Chad R. Richison
Nhân viên 5,385

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Paycom Software Inc increased tính đến 25.44% và có tổng là 1.06B. Thu nhập ròng increased tính đến 36.60% đến 195.96M. Tài sản ròng increased tính đến 36.31% đến 893.71M và EPS increased từ 2.46 đến 3.37.
PAYC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
76.17%
Biên Lợi nhuận Ròng
22.54%
Biên Hoạt động
26.48%
Lợi nhuận trên Đầu tư
29.78%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
284.99M
353.52M
316.92M
334.17M
Lợi nhuận Gộp
228.16M
293.37M
254.75M
266.44M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
68.63M
126.27M
72.31M
74.27M
Thu nhập Ròng
48.69M
91.93M
57.36M
52.15M