StocksPegasystems IncPEGA

PEGA

Pegasystems Inc

96.42 1.10 (1.16%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
96.42
B
96.98

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó95.32
Trong Ngày95.68 - 98.23
Trong 52 Tuần88.93 - 148.69
Khối lượng Trung bình (3 tháng)343.12K
Lợi nhuận trong 1 năm-29.04%
Beta1.1927
Vốn hóa thị trường7.79B
Hệ số P/E
Doanh thu1.19B
EPS-0.3
Cổ tức (Lợi suất)0.12 (0.12%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202125/10/202106/01/2022100.00110.00120.00130.00140.00150.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Information Technology Services
Tổng Giám đốc Điều hành Alan Trefler
Nhân viên 5,776

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Pegasystems Inc increased tính đến 11.65% và có tổng là 1.02B. Thu nhập ròng increased tính đến 32.13% đến -61.37M. Tài sản ròng increased tính đến 0.59% đến 542.17M và EPS increased từ -1.14 đến -0.76.
PEGA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
72.43%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.92%
Biên Hoạt động
-5.73%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.01%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
298.6M
313.5M
325.7M
256.27M
Lợi nhuận Gộp
221.71M
230.68M
240.8M
171.67M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-5.93M
1.6M
1.19M
-65.34M
Thu nhập Ròng
4.01M
-6.62M
37.29M
-56.47M