StocksPepsiCoPEP

PEP

PepsiCo

146.59 0.22 (0.15%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
146.53
B
146.83

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó146.59
Trong Ngày146.28 - 147.76
Trong 52 Tuần126.42 - 148.61
Khối lượng Trung bình (3 tháng)5.92M
Lợi nhuận trong 1 năm7.85%
Beta0.7841
Vốn hóa Thị trường202.53B
Hệ số P/E27.17
Doanh thu71.31B
EPS5.3948
Cổ tức (Lợi suất)4.1425 (2.83%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Beverages Non Alcoholic
Tổng Giám đốc Điều hành Ramon Luis Laguarta, MBA
Nhân viên 291,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2021, doanh thu của PepsiCo decreased tính đến 34.00% và có tổng là 14.82B. Thu nhập ròng decreased tính đến 7.32% đến 1.72B. Tài sản ròng increased tính đến 3.70% đến 14.05B và EPS decreased từ 1.33 đến 1.24.
PEP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
54.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.62%
Biên Hoạt động
14.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.93%
06/20
08/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
15.95B
18.09B
22.46B
14.82B
Lợi nhuận Gộp
8.85B
9.94B
12.06B
8.15B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.56B
3.07B
2.64B
2.35B
Thu nhập Ròng
1.66B
2.31B
1.86B
1.72B