Stocks-PGHN.ZU-Partners Group Holding AG

PGHN.ZU Partners Group Holding AG

0 0 (0%)
Giao dịch

Partners Group Holding AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
31.12B
Phạm vi trong ngày
1185.2195
-
1206.6873
Phạm vi 52 tuần
720.9200
-
1229.1535
Khối lượng (3 tháng)
49.67K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
28.48
Doanh thu
2.29B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
65
Rất cao
Ngành 
Trung bình 54 
68
Môi trường
57
Xã hội
68
Quản trị