StocksPartners Group Holding AGPGHN.ZU

PGHN.ZU

Partners Group Holding AG

795.60 -14.38 (-1.78%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
795.60
B
798.60

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó795.60
Trong Ngày 777.23 - 810.98
Trong 52 Tuần 777.23 - 1665.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)54.73K
Lợi nhuận trong 1 năm-50.20%
Beta0.2243
Vốn hóa thị trường20.74B
Hệ số P/E16.12
Doanh thu2.66B
EPS49.3444
Cổ tức (Lợi suất)33 (4.15%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Managers
Tổng Giám đốc Điều hành David Layton
Nhân viên 1,573

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Partners Group Holding AG increased tính đến 63.91% và có tổng là 2.63B. Thu nhập ròng increased tính đến 81.91% đến 1.46B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 30.36 đến N/A.
PGHN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
87.90%
Biên Lợi nhuận Ròng
51.11%
Biên Hoạt động
61.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
32.14%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.5B
1.8B
1.6B
2.63B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
769.3M
899.9M
804.8M
1.46B