StocksKoninklijke Philips NVPHG

PHG

Koninklijke Philips NV

32.18 -0.02 (-0.06%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
32.15
B
32.23
Hàng đầu