Stocks-PHM.MC-Pharma Mar SA

PHM.MC Pharma Mar SA

0 0 (0%)
Giao dịch

Pharma Mar SA giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
648.89M
Phạm vi trong ngày
35.19
-
35.85
Phạm vi 52 tuần
28.96
-
63.26
Khối lượng (3 tháng)
40.2K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
46.21
Doanh thu
172.59M
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

27
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 50 
58
Môi trường
54
Xã hội
44
Quản trị

Mọi người cũng đã mua