StocksPrimary Health PropertiesPHP.L

PHP.L

Primary Health Properties

110.53 -5.60 (-4.82%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
110.53
B
111.07

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó110.53
Trong Ngày 110.13 - 117.42
Trong 52 Tuần 110.13 - 156.06
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.31M
Lợi nhuận trong 1 năm-28.26%
Beta0.1586
Vốn hóa thị trường1.47B
Hệ số P/E8.35
Doanh thu150.7M
EPS0.1319
Cổ tức (Lợi suất)0.06425 (5.81%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/04/202230/06/202207/09/2022120.00130.00140.00150.00160.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Harry Abraham Hyman
Nhân viên 75

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Primary Health Properties increased tính đến 4.75% và có tổng là 145.60M. Thu nhập ròng increased tính đến 25.09% đến 140.10M. Tài sản ròng increased tính đến 6.04% đến 1.50B và EPS increased từ 0.09 đến 0.10.
PHP.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
92.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
67.62%
Biên Hoạt động
96.81%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.78%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
79.6M
121.3M
139M
145.6M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
74.3M
-71.3M
112M
140.1M