StocksImpinj Inc.PI

PI

Impinj Inc.

80.03 -2.00 (-2.44%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
79.86
B
80.28

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó80.03
Trong Ngày 79.38 - 83.32
Trong 52 Tuần 39.65 - 98.66
Khối lượng Trung bình (3 tháng)342.07K
Lợi nhuận trong 1 năm48.11%
Beta1.5161
Vốn hóa thị trường2.05B
Hệ số P/E
Doanh thu210.71M
EPS-2.2173
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202205/07/202213/09/202250.0060.0070.0080.0090.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Christopher Diorio, PhD
Nhân viên 332

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Impinj Inc. increased tính đến 36.97% và có tổng là 190.28M. Thu nhập ròng increased tính đến 1.28% đến -51.26M. Tài sản ròng decreased tính đến 110.15% đến -11.08M và EPS increased từ -2.28 đến -2.12.
PI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
53.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
-24.38%
Biên Hoạt động
-17.75%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-20.68%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
45.19M
52.57M
53.14M
59.8M
Lợi nhuận Gộp
23.01M
29.18M
28.78M
31.5M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-12.37M
N/A
-9.32M
-8.48M
Thu nhập Ròng
-12.92M
-20.01M
-10.46M
-11.52M