Stocks-PIRC.MI-Pirelli & C

PIRC.MI Pirelli & C

4.58 -0.04 (-0.92%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.58
Trong Ngày 4.55 - 4.65
Trong 52 Tuần 3.22 - 6.34
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.76M
Lợi nhuận trong 1 năm-26.17%
Beta-0.2663
Vốn hóa thị trường4.58B
Hệ số P/E10.99
Doanh thu6.39B
EPS0.4172
Cổ tức (Lợi suất)0.161 (3.52%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Automotive Aftermarket
Tổng Giám đốc Điều hành Marco Tronchetti Provera
Nhân viên 30,690

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Pirelli & C increased tính đến 23.93% và có tổng là 5.33B. Thu nhập ròng increased tính đến 653.16% đến 321.60M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
PIRC.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
40.14%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.76%
Biên Hoạt động
13.52%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.52%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.35B
1.52B
1.68B
1.84B
Lợi nhuận Gộp
N/A
607.38M
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
150.78M
203.43M
-1.19B
N/A
Thu nhập Ròng
85.38M
109.84M
123.16M
126.25M