Stocks-PLTR-Palantir Technologies Inc.

PLTR Palantir Technologies Inc.

8.30 0.10 (1.19%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư