StocksPennon Group PLCPNN.L

PNN.L

Pennon Group PLC

1032.07 27.97 (2.79%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1032.07
B
1035.93

PNN.L Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký